Jak będę się komunikować ze zdalnym menedżerem?

W zależności od potrzeb komunikujemy się na różnych platformach, w tym: telefon, e-mail, Skype, WhatsApp, Slack i wiele innych.

W jakich programach pracujesz?

Wirtualnych menedżerów można również przeszkolić w zakresie korzystania z programów, z których obecnie korzysta Twoja firma.

Skąd mam wiedzieć, co przekazać?

Udostępniam Ci specjalny plik, który łatwo pomoże Ci określić, które zadania wydelegować. Jego zawartość dokładnie omówimy na spotkaniu wdrażającym, abyś mogła wydelegować jak najwięcej zadań, które zabierają Ci czas, a które mogę zrealizować jako zdalny menedżer.

Czy istnieje zobowiązanie umowne?

Tak, podpisujemy umowę na określony czas obsługi z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.

Skąd ja mam wiedzieć, co potrzebuje – nie mam gotowej listy zadań do oddelegowania?

Po konsultacji możesz otrzymać arkusz wraz z instrukcją, dzięki któremu samodzielnie określisz zadania, które zabierają Ci najwięcej czasu, a które możesz wydelegować.